Memotivasi Diri? gmn?

…langkah awal menjadi mahasiswa yang sukses dan kader yang handal, Insyallah… Harta paling berharga bagi kebanyakan orang juga merupakan harta yang paling kurang dihargai. Harta itu, bila ditangani dengan semestinya, akan mampu memberikan hasil secara dramatik. Harta yang tidak...